– Ei bragd då denne vegen blei bygd for hundre år sidan

Eit ras i Kvilldalsjuvet aust for Nilsebu har skapt vanskar for sauebønder og heiavandrarar dei siste åra. Nå er vegen reparert.