Strand kommune gjør det nå klart at noen få og utvalgte pasientgrupper med høy risiko for alvorlig sykdom, blir anbefalt å få en tredje dose med koronavaksine.

De det gjelder vil i utgangspunktet bli kontaktet av en behandler på sykehuset, som vil be deg ta kontakt med vaksinekontoret.

Dette kan derimot ta en viss tid og Strand kommune ber derfor de som åpenbart hører inn under denne gruppen, om å ta direkte kontakt gjennom vaksinetelefonen for å melde seg opp til tredje dose.

Det presiseres derimot at det må gå minst fire uker mellom dose to og tre. Viktig er det også å understreke at en tredje dose kun gjelder personer over 18 år.

De det gjelder er personer som har gjennomgått organtransplantasjon, som har gjennomgått benmargstransplantasjon de siste to årene, som har alvorlig immunsvikt, går på immundempende medisiner eller som er under nyredialysebehandling.

Det kan også dreie seg om andre grupper, for eksempel personer under cellegiftbehandling. Disse vil bli kontaktet av behandlende spesialist for å planlegge vaksinetidspunkt ut fra hva som passer best med tidspunkt for cellegiftkur.

Strand kommune ber de som er i en av de nevnte gruppene, om å ringe vaksinetelefonen (90238311). Er man i tvil, bør man avvente informasjon fra spesialist på sykehuset.