Anbefaler å legge ned Nordre Strand oppvekstsenter – vil flytte elevene til Tau

I rådmannens budsjettforslag for 2020 anbefaler han å avvikle Nordre Strand oppvekstsenter og Eikehaugen barnehage fra og med august 2020.