Merker at reisemønsteret har endret seg

Av

Ferjesjefen i Norled tror at det er summen av flere ting som har ført til at trafikkmengdene har gått tilbake i Tau-sambandet og økt i Høgsfjorden.