Hydrogenferje tek form – teikningane klare

Av

Nye teikningar av den første hydrogenferja i verda er klare. Norled vil skapa eit nytt ferje-ikon som skal gå i sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik.