Vil ha el-ferjer over på biodiesel

Av

Lyse Elnett kan ikkje lova straum til eventuelle nye næringsetableringar. Då blir det feil at dei nye ferjene i Hjelmeland-sambandet går på straum når dei har andre alternativ, meiner Hjelmeland Ap.