Norsk Frukt- og Laksefest er historie. Nå blir det årleg Ryfest i Hjelmeland

Namnet Norsk Frukt- og Laksefest har vore ei kjelde til forvirring. Det har blitt skrive og omtala i mange variantar. Det nye namnet, Ryfest, er lettare for folk å få rett, trur Ryfest-sjef Vidar Lund.