NVE positiv til laks i Tauvassdraget

Tauvassdraget kan igjen bli et lakseførende vassdrag. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) vil pålegge Småkraft, som driver kraftverket i Tauvassdraget, tiltak slik at laks kan gå opp i elva.