NVE vurderer ny konsesjonsbehandling: – Det er nødvendig å opna Tauvassdraget

NVE ønskjer å konsesjonsbehandla tidlegare godkjente reguleringar i Tauvassdraget på ny. Reguleringar og uttak av vatn i dette vassdraget fører blant anna til at laks og sjøaure ikkje kan gå opp i vassdraget.