Kolumbus AS går inn for å tildele kontrakt for Ryfylkeferjen til Norled. I en pressemelding fra Norled heter det at kontrakten for Ryfylkeferjen vil gjelde fra 1. januar 2021 og fram til 31. desember 2032.

Norled er tildelt kontrakten i konkurranse med to andre rederier.

– På vegne av dyktige kolleger i Norled takker jeg for den tilliten vi her har blitt vist, og jeg er svært glad for at vi ligger an til å vinne dette sambandet. Jeg ser fram til oppstarten og til å kunne levere gode reiseopplevelser for våre passasjerer, sier viseadministrerende direktør Lars Jacob Engelsen i Norled i pressemeldingen.

Ryfylkeferjen er et anbud som gjelder anløp av småøyer og mindre steder langs fjordene i Ryfylke, som eksempelvis Fister, Fisterøyene, Hebnes, Heng og Sør-Hidle. Ruta skal også innom Stavanger, Tau og Judaberg. Det er planen at ruta skal betjenes av ei ny ferje som tar mer enn 20 personbiler.