Mange er spente på hva en møter når Ryfylketunnelen åpner 30. desember og Eiganes- og Hundvågtunnelen åpnes i februar neste år.

Vegvesenet har derfor laget en informasjonsfilm om sikkerhetssystemene og hvordan bilister skal håndtere en hendelse som brann, kollisjon eller får motorstans nede i tunnelene.

Filmen inneholder nyttig informasjon for alle som skal ferdes gjennom Ryfast.

Under ser du filmen: