Walde i kommunestyret: – Historieløst om Forsand

UENIG: Snorre Walde var i kommunestyret uenig i at Forsand hører naturlig med I Ryfylke.

UENIG: Snorre Walde var i kommunestyret uenig i at Forsand hører naturlig med I Ryfylke. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Strand-politikerne ga onsdag signal om at Forsand bør bli en del av Strand. Men ikke absolutt alle var enige i vedtaket. Bygdelistepolitiker og historiker Snorre Walde mente vedtaket om Forsand var historieløst.

DEL

Kommunestyret fulgte i denne saken ikke rådmannens innstilling. I stedet ble det flertall for et fellesforslag som skiller seg noe fra rådmannens. I forslaget som de folkevalgte i Strand vedtok blir det i større grad framhevet at også Hjelmeland hører til sammen med Strand og Forsand. Viktigheten av å bevare Ryfylke som region blir framhevet. Dessuten sies det i det nye forslaget at folkeavstemningen i Forsand viste et tydelig flertall for å gå sammen med Strand. Det påpekes også at Sandnes kommune bør ta initiativ til at sammenslåingen blir reversert.

Flere av de folkevalgt som uttalte seg i saken, pekte på at Strand og Forsand har mye felles. Også Hjelmeland ble ønsket velkommen til å slå følge med Forsand inn i Strand. Alf Henning Heggheim (Sp) håper at Stortinget snur i tide. Han sa at det hastet med å gjøre et nytt vedtak på Stortinget før sommeren, og mente at på regjeringsnivå ville Høyre sitt syn i denne saken spille en stor rolle.

Heggheim anmodet at rogalandsbenken på Stortinget, på tvers av partiene, burde fremme et såkalt dokument 8-forslag. Dokument 8-forslag betegner stortingsrepresentantenes rett til å fremme private saker i Stortinget. – Et slikt forslag vil bety at statsråden må legge fram saken for Stortinget, sa Sp-politikeren.

Alf Henning Heggheim la til at store kraftinntekter fra Ryfylke ikke burde få havne i Sandnes.

Bare en lokalpolitiker stemte mot fellesforslaget, og det var Snorre Walde fra Bygdelista for Tau og Nordre Strand. Læreren og historikeren fra Tau mente de andre kommunestyremedlemmene viste mangel på lokalhistoriske kunnskaper når de sa at Forsand hører sammen med Ryfylke.

– I store deler av perioden etter at formannskapslovene kom i 1837 har Forsand vært mer en del av Gjesdal, Frafjord, Dirdal og Høle enn i Ryfylke. Jeg mener Forsand ikke er en naturlig del av Ryfylke. Det er sprøyt å hevde at Ryfylke sin eksistens er avhengig av å ha med Forsand, sa Walde fra talerstolen.

Han var også uenig i at flertallet på 56 prosent i Forsand for å gå til Strand, var stort.

– I 1965 gikk 91 prosent av innbyggerne i daværende Årdal kommune inn for å gå til Strand. Men det tok Stortinget ikke noe hensyn til. Det er heller ikke realistisk å tro at Stortinget snur denne gang, illustrerte Snorre Walde.

Han mente det var unødvendig å innkalle til ekstraordinært kommunestyremøte i denne saken.

– Møtegodtgjørelsene bidrar til at det trolig koster kommunen opp mot 100.000 kroner å kalle inn til dette ekstra møtet. Kanskje vi skulle brukt til disse pengene på noe mer fornuftig, for toget har gått i denne saken – iallfall i denne omgang, sa Walde.

Artikkeltags