Nytt kulturhus er enda lenger unna nå, enn da Trond Ole Paulsen kom til Strand

Kultursjefen i Strand har sagt opp stillingen sin. Han har vært ambisiøs på vegne av kulturen i kommunen og en god ambassadør for sitt fagfelt. Det er likevel forståelig at han sier opp når løftene om nytt kulturhus ikke ble innfridd.