Strand trekkes 17,8 millioner på grunn av privatskolene

Strand kommune vil neste år bli trukket for 17,8 millioner i rammetilskudd som følge av finansieringsordningen for privatskoler.