Får kjempeunderskot

Av

Dei første offisielle tala frå 2011-rekneskapen til Hjelmeland kommune er klar. 18,2 millionar kroner i minus viser dei særs raude tala.