Sterkt vekst i skatteinntekter

Av

Strand kommune har i fått langt større skatteinntekter enn forventet.