Mari (34) og Trond (38) vil tilby grøn omsorg i ny ridehall på Håbakken Gård

Mari Myrebøe og Trond Melberg har drive gard på Tjentland i Årdal i ti år. Til neste år håper dei at dei også er i gang med grøn omsorg i ein ny ridehall på nesten 1.000 kvadratmeter.