Skretting ARC: – Det var yngel, ikke fisk

– Det var yngel, og ikke fisk, som døde. Og Mattilsynet ble varslet via vår månedlige rapportering, men ikke umiddelbart, påpeker Skretting ARC.

DEL

Strandbuen skrev nylig at Mattilsynet i forbindelse med et rutinetilsyn på Skrettings forskningsstasjon i Lerangsvågen fikk kjennskap til to hendelser der til sammen 12.000 fisker døde. Overskriften til avisa var: «Ble ikke varslet om 12.000 døde fisker». Skretting ARCs forskningsstasjon på Lerang påpeker at Mattilsynet ble varslet, men at de ikke ble umiddelbart varslet.

– Likeledes er det snakk om yngel, og ikke fisk. Det døde 10.000 yngel som nettopp var klekket og som ikke hadde startet å spise ennå, og i den andre hendelsen var det snakk om 2.000 yngel på om lag 5 gram hver, opplyses det.

Dødelighetstall ved Skrettings forskningsstasjon Lerang blir innrapport til Mattilsynet hver måned. Våre rutiner sier at vi skal varsle Mattilsynet særskilt hvis det er mer enn 2000 kilo fisk som dør. I disse to separate hendelsene var den totale biomassen rundt 1,5 kilo. Det ble derfor ikke varslet særskilt, men hendelsene ble rapportert inn under den regulære månedsrapporteringen. Men vi ser at våre varslingsrutiner kunne vært bedre tilpasset yngel og småfisk når vi skal varsle Mattilsynet spesielt.

– Vi har nå besluttet å inkludere mengden død fisk i forhold til totalantallet, og ikke kun biomasse, i våre varslingsrutiner, opplyser Atle Fiskå, daglig leder ved Skretting ARCs forskningsstasjon på Lerang.

– Vi tar alle nødvendige forhåndsregler for å sikre dyrevelferden ved vår forskningsstasjon på Lerang, og har hatt en god dialog med Mattilsynet i disse sakene, legger han til.

Artikkeltags