Får grønt lys for leppefisk-oppdrett

Mattilsynet har gitt Skretting ARC tillatelse til oppdrett av leppefisk og rognkjeks på land på Lerang i Forsand kommune. Skretting vil utvikle nytt fôr til disse artene.