Mattilsynet reagerer: Ble ikke varslet om 12.000 døde fisker

I forbindelse med et rutinetilsyn på Skrettings forskningsstasjon i Lerangsvågen fikk Mattilsynet kjennskap til to hendelser der til sammen 12.000 fisker døde.