Oppfordrer til god parkering

Lokalavisa har fått en rekke henvendelser hvor det bes om at turfolk viser respekt for andre og parkerer på en måte som ikke hindrer annen trafikk.