Gå til sidens hovedinnhold

Oppgradering av Torghuset er en avsporing

Artikkelen er over 2 år gammel

Lokale Sp-politikere mener det er en total avsporing å oppgradere Torghuset på Jørpeland i stedet for å bygge et helt nytt kulturhus.

I Strandbuen 7. juni står det en reportasje der kommuneledelsen tenker nytt om kulturhus på Jørpeland. Nok en gang blir oppgradering av Torghuset aktualisert.

Senterpartiet mener det er fullstendig avsporing å oppgradere Torghuset slik at det kan benyttes som et kulturhus for barn og unge i flere tiår fremover slik det fremgår av reportasjen.

Her kan du lese saken som de lokale Sp-politikerne lot seg engasjere av.

Vi ber derfor kommuneledelsen og koordineringsgruppen fokusere på det kommunestyret har bedt om. Det ligger utenfor koordineringsgruppa sitt mandat å be kultursjefen om å legge frem en sak på hvordan Torghuset på Jørpeland kan utnyttes bedre enn i dag.

Hvis rådmannen og koordineringsgruppa skal be om endret mandat, må dette legges frem for kommunestyret.

Kommunestyret vedtok 02.05.2018 å realisere et nytt kulturhus i Jørpeland sentrum innenfor en netto kostnadsramme for kommunen på 90 mill i tråd med konseptskisse for regionalt kulturhus utarbeidet av Asplan Viak, og i samsvar med områdeplanen for Jørpeland sentrum der arealer, til egen kinosal, frivilligsentral og eventuelt sambruk med andre funksjoner vurderes nærmere i forbindelse med forprosjekt/detaljprosjektering.

Som en del av budsjettvedtaket for 2019, ba Kommunestyret koordineringsgruppa arbeide videre med å sikre eksterne samarbeidspartnere for realisering av nytt kulturhus og om det er behov for å justere romprogram etter at Strand kommune i 2018 kjøpte Folkets Hus. En statusrapport skal legge fram innen 1. halvår 2019.

Kulturhussaken har blitt drøftet i Strand kommune mer eller mindre sammenhengende siden 2007. Det blomstrende kulturlivet i Strand og regionen med dets ansatte fortjener at saken tas et steg videre, ikke et steg tilbake. Mange lag- og organisasjoner sliter med lokaler og fasiliteter.

Et nytt regionalt kulturhus handler om bosteds attraktivitet, og vil kunne få en nøkkelrolle i utviklingen av Jørpeland sentrum.

Foredrag, konserter, kulturskoleaktiviteter, kunstutstillinger, bibliotek- og kafebesøk vil gi mer aktivitet og liv i sentrum spesielt på ettermiddager og kvelder. Økt aktivitet vil gi økt handel og næring i sentrum, og gi positive ringvirkninger for realisering av flere andre planlagte byggeprosjekter i privat regi.

Hvor lenge skal vi holde på å utrede og flikke litt her og der? Torghuset er og forblir et industribygg og ubrukelig som kulturhus. Kinosalen rommer ca 220 mann og skal dekke et kulturliv på snart 13 000 innbyggere.

Denne ene salen skal være både kinosal, holde konserter, foredrag, fremføre teater- og revyforestilling, stand-up, folkemøter og mye mer. Bygget er ikke universelt utformet.

Det finner hverken garderober eller sanitære forhold som f.eks. vask/wc bak scenen. Det er trapper, ingen bakdør å komme seg ut fra scene, dårlig ventilasjon og lytt. Salg av Torghuset må heller vurderes som en del av kommunens bidrag inn i finansiering av nytt kulturhus.

Senterpartiet vil arbeide for å holde trykket oppe slik at vi kan få på plass et nytt kulturhus om noen år, og ikke la det gå 12 nye år med ørkenvandring. Det fortjener ikke kulturlivet og innbyggerne i kommunen!

Kommentarer til denne saken