Etter hvert som stadig flere får koronavaksine, både i Norge og ellers i Europa, blir spørsmålet om vaksinepass for fullvaksinerte stadig mer aktuelt.

Reiselivet er blant næringene som håper at det blir innført vaksinepass, og at dette kan åpne for økt reiseaktivitet, også fra utlandet.

– Reisemål Ryfylke støtter vaksinepass 100 prosent. Dette er viktig for reiselivet, som trenger en skikkelig god sommer i år, både for norske gjester og utenlandske gjester, sier reiselivssjef Liv Jorunn Tjelmeland i Reisemål Ryfylke AS.

Danmark har allerede bestemt seg for å innføre vaksinepass. NHO håper at Norge også gjør det.

– Vi mener et slik pass, rett utformet, kan bidra til økt aktivitet i samfunnet og til at flere bedrifter kan redde og skape arbeidsplasser og skatteinntekter til fellesskapet. Målet må være at vaksinepasset gir økt frihet til de med lav risiko og ikke legger nye begrensninger for uvaksinerte, kommenter Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland.

NHO har spilt inn sine vurderinger til Helsedirektoratet. Det viktigste budskapet til NHO er at et vaksinepass kan forkorte veien til normalen.

Optimisme i reiselivet

Reiselivet i Ryfylke hadde en god juli i fjor. Da var det stor økning av danske gjester, foruten at flere nordmenn enn vanlig reiste på ferie i eget land. Også et par uker ut i august gikk det bra for de lokale turistbedriftene, men så stoppet det helt opp. Reiselivsnæringa var fornøyd med belegget og det ble lagt igjen mye penger. Foran årets sommer er det optimisme i lokalt reiseliv.

– Vi håper på mange norske gjester, lokalt og nasjonalt hele sommeren. Når det gjelder turister fra våre nærmeste markeder i utlandet, som er land som Danmark, Sverige, Tyskland, Nederland og Storbritannia, har vi sett for oss at disse vil komme fra midten av august. Men innføres det vaksinepass, håper vi at de utenlandske turistene kan begynne å ankomme distriktet vårt allerede i juni eller tidlig i juli, forteller Liv Jorunn Tjelmeland i Reisemål Ryfylke AS.

Hun har derfor tro på en god sommer for det lokale reiselivet, men påpeker at været kan spille en rolle. Været påvirker vanligvis de norske turistene mest.

Gjør vurderinger

Helsemyndighetene i Norge jobber med å få på plass et vaksinesertifikat for fullvaksinerte eller folk som har hatt covid-19. Den første versjonen er ventet 4. mai.

– Arbeidet går langs to hovedakser: Den ene er de tekniske løsningene, og den andre er hvordan man skal bruke det i praksis og vurderinger rundt det, uttalte avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK forrige uke.

Det vil bli opp til regjeringen å fatte en endelig beslutning, og det er ennå uklart hvilke formål et vaksinepass eller vaksinesertifikatet skal benyttes til.

Flere har stilt seg kritiske til at man skal kunne oppnå fordeler ved et slikt pass. En fersk spørreundersøkelse viste imidlertid at seks av ti nordmenn er positive til et koronasertifikat.

Verdens helseorganisasjon (WHO) er skeptisk til at reisende skal vise fram bevis på at de er vaksinerte ved innreise. Grunnen er at det øker ulikhetene i verden. WHO har vist til at vaksinepass er urettferdig fordi vaksinene er skjevt fordelt, noe som vil føre til at vaksinepass øker kløften mellom mennesker fra ulike land.