Ordførar Bjørn Laugaland kallar det «motbydeleg» å føreslå færre bussavgangar til Hjelmeland

Om to veker skal Hjelmeland kommune ha eit kontaktmøte med Rogaland fylkeskommune. Då står fleire bussavgangar på agendaen. Det rimer dårleg med forslaget frå pendlarane i Strand om å kutta avgangar til Hjelmeland for å betra busstilbodet i Strand.