Ordføraren om avtalen med Holta gard: – Prosessen kunne vore annleis

Strand-ordførar, Irene Heng Lauvsnes, har bedt om å få saka om Holta gard som ei referatsak på dei neste politiske møta.