Ordføreren krever at foreldrene betaler for hærverket på Fjelltun

Ordfører Irene Heng Lauvsnes gjør det klinkende klart at Strand kommune forvalter fellesskapets midler og at hærverk derfor vil bli krevd erstattet av foreldrene når mindreårige gjør slikt.