Overvannet fra næringsområdet på Tungland ledes i tunnel til sjøen

IVAR avdeling vann har boret to hull gjennom fjellet fra Avanti på Tungland og ned til sjøen ved Håhammer. Det ene hullet skal lede vekk overvann. Det andre er til kloakk.