– På vegne av innbyggerne og bilistene er jeg så skuffet at det er vanskelig å finne beskrivende ord

Pål Morten Borgli (Frp) begriper ikke hvordan administrasjonen kan feilberegne 1,3 milliarder kroner på måten som de har gjort.