Partiet De Kristne Strand om helsebasseng, parkeringsavgift og sykkelsti

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Årsmøtet for Partiet De Kristne Strand er kjent med at rådmannen i Strand vurderer nedlegging av kommunen sitt eneste varmtvannsbasseng.

Årsmøtet reagerer på at en vurderer å ta vekk et helsebringende tiltak som har stor betydning for eldre, uføre og yrkesaktive som har behov for trening i basseng for å komme raskere i jobb igjen. Vi viser til at dersom innbyggerne i Strand skal miste dette tilbudet, så må en reise til Stavanger for å kunne trene i varmtvannsbasseng.

Dette vil føre til stor belastning og økonomisk uttelling for brukerne. For Strand kommune vil dette bli en ekstra kostnad, da en del av brukerne har rett til dekning av reisekostnader. Vi ber om at Strand kommune vurderer driftsform og åpningstider dersom målet er å spare driftskostnader, slik at bassenget fortsatt kan være i drift.

Årsmøte for Partiet De Kristne Strand reagerer negativt på at innbyggerne i Strand kommune nå må betale årlig parkeringsavgift på kr 500,- for å parkere i Preikestol-området. Avgiften ble doblet fra årsskiftet 2019-2020. Innbyggerne i Strand som har kjøpt parkeringskort for Preikestol-området går stort sett bare tur nordvest for Preikestolen, og ikke opp til Preikestolen. Innbyggerne går også stort sett tur i dette området utenom høysesongen.

Strandbuen tar derfor i svært liten grad opp parkeringsplasser for dem som skal gå til Preikestolen. Vi ber om at Strand kommune tar dette opp med eier av parkeringsanlegget, i håp om at taksten for parkering kan tilbakeføres til 2019 nivå.

I forbindelse med bygging av Ryfast tunnel er der bestemt at der skal bygges en ca. 3,5 km lang gang og sykkelvei langs fylkesveien fra Solbakk til Barkved.

Ryfast er åpnet, -og vi registrerer vesentlig trafikkøkning på strekningen. Det går mot vår, og en forventer da også flere syklister langs denne veien.

Partiet De Kristne er bekymret for sikkerheten for syklistene og gående langs denne veien, så lenge gang og sykkelveien ikke er bygget. Vi vil be Strand kommune være pådriver i forhold til Statens vegvesen slik at gang og sykkelveien blir bygd i tråd med vedtatt plan. Vi ber om tilbakemelding fra Strand kommune i forhold til framdriften i dette anlegget.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken