DRAMATIKK: Det går ikkje stille føre seg når politikarar og rådmenn i Strand, Forsand og Hjelmeland skal diskutera kommunesamanslåing.
Illustrasjon Ona Søyland

Påskekrimmen 2015: Klubba i hel på kommunehuset

Politikarar og rådmenn er samla til møte i styringsgruppa for kommunestruktur (STYRKOSS) i Kommunestyresalen i Forsand kommunehus. Stemninga blir stadig meir amper i løpet av møtet, og det heile endar i eit brutalt mord. Kven er det av kommunepampane som er så iskalde at dei slår i hel eit anna menneske bare på grunn av litt usemje?
Publisert