2017: I krimmen dette året var scena sett til vikingtida.
Illustrasjon Ole Martin Barka Høimark

Påskekrimmen 2017: Slaget i Lysefjord

Soga um då Uburen blei lagt under Sandnæs anno 966.
Publisert