Pelsdyrbønder får «full kompensasjon». – Eg er framleis skeptisk, seier Reidar Helgesen

Regjeringspartia og Frp blei tysdag samde om å auka kompensasjonen til pelsdyrbøndene som er tvungne til å avvikla drifta si. Avtalen slår fast at verdien av anlegga skal fastsetjast som om dei framleis er i drift.