Per Henriksen i turistforeininga fyller opp populære hytter med nye forsyningar før sesongen

Det er eit sikkert vårteikn når Stavanger Turistforening (STF) fyller opp lagera på turisthyttene sine før sommaren.