Aktiv kontroll-helg

Av

Både fart, promille og bruk av mobiltelefon ble sjekket i de mange lokale politikontrollene i palmehelga.