Misbrukte nødnummeret, telefonen ble beslaglagt

Da nødnummeret ble misbrukt, kom politiet på døra og beslagla mobiltelefonen.