Politikarane skjerpa tonen. Krev at linjetraseen blir flytta lengre mot aust

Fleire bønder har protestert mot Lyse Elnett sitt forslag til trasé for ny høgspentlinje frå Dalen på Jørpeland til Hjelmeland. Formannskapet støtta fleire av dei.