Politikerne avviser rådmannens forslag - vil ha penger til rusfeltet i år

Rådmannens forslag om å utsette tilskuddsmidlene fra Fylkesmannen til rusfeltet ble avvist av formannskapet.