Politikerne ber kontrollutvalget sjekke oppsigelsen av dagtilbudet på Holta gard

Levekårsutvalget ber kontrollutvalget undersøke Strand kommunes oppsigelse av avtalen med Holta gard og om rådmannen gikk ut over sine fullmakter.