Politikerne sa ja til omstridt oppdrettsanlegg utenfor Kjølevik. Snart får de ny søknad om oppdrett i Nordre Strand på bordet

Strand-politikerne har sagt ja til å gi dispensasjon til et anlegg for lakseoppdrett ved Kjølevikneset. Snart skal de også ta stilling til kveiteoppdrett i fjorden ved Fiskå.