Onsdag kveld skulle kommunestyret ta stilling til om Staal Jørpeland IL skulle få selge reklameverdien av det kommunale sentralidrettsanlegget på Jørpeland til sponsorer. Det sa de folkevalgte enstemmig ja til. De godkjente også en fornyet driftsavtale, der det blir økning i driftstilskuddet til Staal Jørpeland IL på om lag 70.000 kroner. Totalsummen blir da 290.000 kroner årlig til Staal for å drifte sentralidrettsanlegget som kommunen eier.

Daglig leder Rune Harestad i Staal har vist til at idrettslaget i den oppdaterte driftsavtalen med kommunen får nye ansvarsoppgaver for drift og vedlikehold, og at dette fører til økte utgifter.

Da saken var oppe i kommunestyret forklarte Snorre Walde fra Bygdelista for Tau og Nordbygda at han ikke hadde problemer med å stemme for kommunedirektørens innstilling i denne saken, men at han ønsket å påpeke at de ulike klubbene må behandles likt av kommunen. Lokalpolitikeren fra Tau nevnte da Midtbygdens IL (MIL).

– Jeg savner en fordelingsnøkkel mellom idrettslagene i Strand. Hvorfor kan ikke kommunen også inngå en driftsavtale med MIL. Skolene har brukt MILs idrettsanlegg vederlagsfritt siden 1965, og selv om Staal og MIL får den samme summen fra kommunen for dette, så er det jo slik at også MIL har vedlikeholdsutgifter som må betales selv, sa Walde.

Han henstilte om at det neste år legges fram retningslinjer for Strand kommunes tildeling av driftstilskudd til idrettslag.

– Klubbene i Strand må behandles likt, selv om den ene klubben, MIL, eier idrettsanlegget selv, sa Snorre Walde.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) sa til dette at hun hadde inntrykk av det i kommunen jobbes med å gjøre fordelingen mest mulig rettferdig for klubbene.