Friske debattar og nøktern pengebruk

Barn og unges kommunestyre var ganske nøkterne i krava dei stilte før Hjelmeland kommune startar budsjettarbeidet for neste år, men dei var tydelege på kva dei vil ha.