Politikerne vil ha opplæring for nybakte foreldre

I et verbalforslag til kommunebudsjettet i Strand ber det politiske flertallet om at det innføres foreldrekurs.