Sa ja til hus nummer to

Forvaltningsutvalget i Strand har gjort vedtak om å gi dispensasjon til hus nummer to på et gårdsbruk på Grødem i Nordre Strand.