Utsatte behandlingen av Grøtnes-planene

Da forvaltningsutvalget i Strand skulle behandle utbyggingsplaner for Grøtnes-området, endte det med at saken ble utsatt på ubestemt tid. Men politikerne var uenige om utsettelsen.