Klarer Hjelmeland seg best åleine?

Partia i Hjelmeland har ulikt syn på om Hjelmeland bør vera eigen kommune eller ikkje. Svara er også ulike når spørsmålet gjeld mindre forpliktande samarbeid med andre kommunar.