Desse Forsand-politikarane kan du stemma på

På dei 12 listene i haustens kommuneval i Sandnes er det 15 forsandbuar. Guro Heggemsnes Fløysvik (KrF), Laila Espedal (Sp), Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H), Roar Larsen (Ap) og Reidar Thu (Frp) er dei som ligg best an til å få ein plass i kommunestyret i Nye Sandnes.