Listetoppene prioriterer: Lokal kontantstøtte

Vi har spurt ordførerkandidatene i Strand om hvilke saker deres lister prioriterer høyest. Bjørn Aril Veland i Strand KrF vil innføre prøveordning med kommunal kontantstøtte til toåringer.