Ulike syn på kulturhus, mer enige om svømmehall

Partiene i Strand er ikke samstemte om kulturhus. De er mer enige når det gjelder bygging av svømmehall på Tau.