Dette temaet splitter enigheten i lokalpolitikken

Er det fornuftig å gjøre Preikestolen-området til nasjonalpark? Det spørsmålet er det delte meninger om blant listene som stiller til kommunevalget i Strand.