De fleste partiene er skeptiske til at Strand har så mange private elevplasser

Flertallet av partiene i Strand er skeptiske til at det stadig blir flere private skoleplasser i Strand. Særlig venstresida misliker utviklinga.